Your address will show here +12 34 56 78
FUNDACJA
Adam Bartków – niereformowalny niepełnosprawny

    W ramach Projektu 4F48 zgłoszono się do mnie z prośbą o zadedykowania jednego ze skoków niepełnosprawnemu Adami. Zadzwoniłem do niego i zaproponowałem rozpoczęcie przeznaczonej dla niego zbiórki pieniędzy w ramach jednego z moich skoków. Adam poprosił o przekazanie jego skoku, a tym samym zebranych pieniędzy, innej niepełnosprawnej osobie. Tak też zrobiłem. Kilka dni później zaproponowałem mu kolejną kampanię na jego rzecz. Znów poprosił o przeznaczenie jej na rzecz innej poszkodowanej przez los osoby. Zaproponowałem mu trzecią szansę, którą oddał na rzecz Fundacji, dla której od lat działa.Dlatego właśnie do Projektu 100 wybrałem Adama i jego Fundację.

    Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR powstała 30 lat temu z inicjatywy „wózkowiczów” dla „wózkowiczów”. To ludzie na wózkach, którzy dla uczestników programów Fundacji stanowią wspaniały wzorzec osobowy. Instruktor na wózku jest w 100 % wiarygodny – wie, o czym mówi, mówi bowiem z własnego, ciężkiego doświadczenia.Fundacja zajmuje się kompleksową rehabilitacją społeczno-zawodową osób poruszających się na wózkach. Zajmuje się już dziećmi, mają programy dla młodzieży, dla osób dorosłych (do 65 roku życia), oraz programy pro-zawodowe. Fundacja niezwykle mocno popiera sport i ma w swej ofercie szeroki wachlarz zajęć rekreacyjnych. Większość dyscyplin sportu dla osób niepełnosprawnych wprowadzała do Polski właśnie Fundacja FAR. Najbardziej  widowiskowym sportem jest rugby na wózkach – to dyscyplina dla osób z najcięższymi urazami. Niezwykle korzystnie wpływa na rehabilitację przez rywalizację, emocje związane ze sportem, konieczność żmudnych treningów, fantastycznie stymuluje socjalizację, co buduje motywację –do powrotu do jak największej sprawności.

    Sama metoda działania fundacji, tzw. „Aktywna Rehabilitacja”, to rehabilitacja oparta o sport oraz  naukę samodzielności i niezależności we wszystkich czynnościach życia codziennego.

    WSZYSTKIE DZIAŁANIA FUNDACJI SĄ NIEODPŁATNE!
Fundacja stara się dotrzeć do potencjalnych uczestników programów już w szpitalu, tak, aby jak najwcześniej rozpocząć właściwą rehabilitację, dobrać sprzęt, zająć się rodziną. Podstawowym narzędziem działania Fundacji są Obozy Aktywnej Rehabilitacji – to dziesięciodniowe zgrupowania wyjazdowe, w czasie których poprzez intensywny trening sportowy staramy przywraca się osobę niepełnosprawną do jak najlepszej formy, tak, aby, na tyle, na ile jest to możliwe, funkcje porażonych mięśni przejęły te, które są zdrowe. Uczy się czynności samoobsługowych, samodzielnego jedzenia, ubierania się, mycia, technik jazdy na wózku, umiejętności pokonywania takich przeszkód, jak progi, krawężniki czy nawet schody.Omawia się aspekty prawne związanych z niepełnosprawnością, psychologię, profilaktykę urologiczną, seksie i prokreację, profilaktykę przeciwodleżynową.Fundacja przywraca ludziom wiarę w siebie, chęć do bycia w różnych grupach społecznych, pracy, realizacji pasji i radości z życia rodzinnego.